UN-041 ПРИРОДА 2018 Многолистен календар

13 - листен календар

Формат - 440 х 400 mm

Рекламна площ - 440 х 55 mm

Размери: 
440 х 400 mm
Брандиране: 
Наличност: 
Мин. к-во: 
20
Цена (без ДДС)0,00лв
20% ДДС0,00лв
Цена (с вкл. ДДС)0,00лв